Stressede studerende skal arbejde mere

En ny undersøgelse fra analysebureauet Analyse & Tal viser, at hver fjerde danske studerende ofte oplever stress eller symptomer på stress i deres dagligdag, skriver Berlingske.

»Tallene viser, at nogle studerende går så meget op i deres studie, at de bliver syge af det. Det peger på, at de studerende gerne vil gøre det rigtig godt, og at der er nogle rammer, som ikke er i orden, for at de kan gøre det,« siger formand for Danske Studerendes Fællesråd Yasmin Davali.

 

Rammerne skal være i orden

Undersøgelsen går stærkt imod Kvalitetsudvalgets tidligere udmelding, om at studerende skal arbejde 20 procent mere, for at retfærdiggøre at de kan kalde sig fuldtidsstuderende. Ifølge Kvalitetsudvalgets rapport, bruger humaniorastuderende 30 timer om ugen på deres studie, hvorimod studerende på de sundhedsvidenskabelige fakulteter er oppe på 40 timer. På trods af denne forskel er stress niveauet på de forskellige fakulteter lige højt. Forskellen skyldes at medicinstuderende modtager 7 undervisningstimer mere om ugen, men det mindre undervisningstimetal udgør en stor stressfaktor i sig selv.

»Dem, der har meget få timer, siger, at det er det lave antal timer, hvor de sidder meget alene, som udvikler stress. Hvis man giver dem flere undervisningstimer, skal de ikke opfinde den dybe tallerken hver dag. De skal ikke tolke alt selv. Der kommer en underviser, som guider dem i en bestemt retning. Lige nu føler mange, at det bliver alt for diffust, hvad læringen skal føre til,« siger Thomas Pape.

Et udsagn som Danske Studerendes Fællesråd er enig i.

»På nogle studier tror jeg, det kunne gøre rigtig meget godt, hvis man fik mere tid og flere timer sammen med underviseren. Grunden til, at folk oplever stress, er, at de grundlæggende kvalitetsparametre som timetal og feedback mangler.« siger Yasmin Davali.

 

Uddannelsesminister erkender problemet

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen finder, som DSF, mængden af stressramte studerende bekymrende. Hun mener også, at en løsning på problemet kunne være at ændre på universiteternes rammer.

»Vi skal se på, hvordan vi kan ændre rammerne på uddannelserne, så de studerende rent faktisk bliver i stand til at være fuldtidsstuderende,« siger ministeren.

En fælles erklæring imellem uddannelsesinstitutioner og ministeriet er indgået, i håb om at det kan højne studieintensitet, med fokus på undervisning og feedback.

»At højne kvaliteten af uddannelsen er en kerneopgave fra regeringens side, men at tilrettelægge uddannelserne er en opgave for uddannelsesinstitutionerne, og det SKAL kunne leveres. Det er mit indtryk, at alle institutioner er med på, at kvaliteten skal op,« siger hun.

 

Læs hele artiklen om de studerendes høje stressniveau

 

Foto: dreamstime.com