Students at Risk i Danmark

Danske Studerendes Fællesråd og Oxfam IBIS har sammen skrevet et forslag til, hvordan Students at Risk kunne implementeres i Danmark. Forslaget er i stort omfang inspireret af det norske program, fordi en implementering i en dansk kontekst ville drage fordel af at være på linje med det norske.

Students at Risk er et stipendieprogram, der støtter menneskerettighedsaktivister, hvis videregående uddannelse er truet på grund af deres politiske arbejde, og det muliggør en fuldførelse af uddannelsen på et dansk universitet. Det er et relativt lille program med stor betydning for individet, der viser værtslandets forpligtelse på at beskytte menneskerettigheder. Det norske program har kapacitet til at optage 20 studerende i 2020, og det er usandsynligt, at det danske program vil overstige det.

For at programmet skal fungere bedst, er det vigtigt, at det implementeres i samarbejde med flere institutioner og organisationer, fx Udenrigsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet, danske ambassader, universiteter i Danmark samt danske og udenlandske organisationer, der kan nominere kandidater.

Programmet skal være finansieret af Regeringen, og de, der bliver optaget, skal have adgang til et stipendium svarende til fuld SU + SU-lån i overensstemmelse med de nyeste satser.

Forslaget er, at programmet kører i fem faser; en nomineringsfase, en valideringsfase, en adgangsfase, en opholdstilladelsesfase og en flyttefase. Forslaget indeholder også en liste over nomineringskrav, der skal bruges, når studerende nomineres og udvælges til programmet. En vigtig del af processen er at vurdere den studerendes ”at risk-status” og balancere dette med deres akademiske kvalifikationer.