Styr din gæld

I 2011 udgav Ungdommens Analyseenhed rapporten ”Når gæld bliver et problem” som undersøger gældsadfærd blandt uddannelsessøgende mellem 18 og 30. Af den fremgår det, at der fra 2009 til 2011 er sket en stigning i misligholdelsen af SU-gæld på 12 %. Desuden er antallet af unge mellem 21 og 30, der er registreret som dårlige betalere i RKI steget fra 44.000 i 2008 til 48.547 i 2011. Rapportens konklusion er dermed, at der er flere unge, der har problemer med gæld og at gældsbyrden for disse unge ligeledes er stigende.

Det er på baggrund af denne rapport, at Forbrugerrådet og Danske Studerendes Fællesråd har ansøgt Socialministeriets satspulje om penge til at lave både en gældsrådgivning og en formidlingsindsats rettet mod unge. Projektet har fået 2 millioner kroner i støtte frem til sommeren 2016.

Projektet blev lanceret i september 2013 efter en længere periode med forstudie og design, og afsluttedes sommeren 2016. 

 

Rådgivning

Projektets rådgivningsdel er baseret på chat, hvor man kan skrive ind og få hjælp af unge, der er i de sidste år af deres studie på enten økonomi eller jura. Chatten gør det muligt at komme i kontakt med unge, der normalt ikke ville søge hjælp, fordi de er for langt fra de byer, hvor der findes rådgivningerscentre, der fokuserer på økonomi. Chatten fungerede som supplement til den allerede eksisterende gældsrådgivning som Forbrugerrådet Tænk allerede udfører.

Indtil videre har der været ca. 400 unge igennem rådgivningen. Spørgsmålene har gået på alt lige fra, hvordan man bedst lægger et budget til langt mere dybdegående hjælpeopgaver, hvor brugeren fuldstændig har mistet kontrollen og overblikket over sin økonomi. 

 

 

Formidling

Ud over DSF og Forbrugerrådet Tænk er Økonomer Uden Grænser – en NGO på Økonomi på KU – med som partner på formidlingen. I formidlingen tager vi ud på uddannelsessteder og underviser cirka en time til halvanden i privatøkonomi. Indtil videre har vi primært været ude og undervise på gymnasier, handelsskoler, tekniske skoler og uddannelsestilbud for kontanthjælpsmodtagere. Planen er at vi fremadrettet også skal ud på universiteter og diverse professionshøjskoler.

Formålet med formidlingen er at give tilhørerne helt basale værktøjer til at håndtere deres egen privatøkonomi. Vi er der ikke for at lære dem matematik, men for at give dem konkrete råd til, hvordan de bedste muligt undgår at komme i problemer med gæld og hvad det har af konsekvenser, når man tager lån og når man misligholder dem. Vi satser på at ramme de unge i øjenhøjde og undgå løftede pegefingre.

Vores formidlere er primært unge under uddannelse og vi har frivillige fra Aalborg i nord til Nykøbing Falster i syd, fra København i øst til Varde i vest. Totalt har vi afholdt mere end 53 foredrag for cirka 3000 elever.