Tag med på SummerCamp 10.-13. august – det et gratis og det er i Slovenien

Join the Summercamp august 10th. to august 13th. in Slovenia free of charge (more information in english is below the danish txt)

Turen er for alle, som har lyst til at blive klogere på studenterpolitisk arbejde. Det foregår i en hyggelig, social ramme med udflugter, sociale aktiviteter, faglige input, diskussioner, oplæg og mange andre spændende ting. Turen foregår i samarbejde med det slovenske studentersamfund (SOS), og vi kommer til at møde og udveksle tanker og idéer med slovenske studerende.
TID: Turen finder sted 10. til 13. august med afgang med fly fra København 13.35 og ankomst 11.25.

STED: Vi skal bo på Hostel Tabor midt i Ljubljana, 5 min. gang fra centrum. Her er morgenmad inkluderet. Overnatning på delte 3-sengs værelser.

DELTAGERKREDS: Vi har 30 pladser til rådighed, som vi fordeler ligeligt blandt DSF’s medlemmer og vores frivillige. Dvs. at deltagerkredsen bliver studerende fra de forskellige universiteter og kunstneriske uddannelser.
Garanti for at møde nye mennesker. Du kommer til at rejse i en gruppe, hvor de fleste ikke vil kende hinanden på forhånd.

ØKONOMI: Det er gratis at deltage. Men pladserne er dyre for DSF, så vi vil gerne have, at tilmeldte også deltager – og ikke tager pladsen fra en anden.

Derfor opkræver vi et no-show fee på 500 kr., hvis du melder afbud.

TILMELDING:

Du kan ansøge om at deltage ved at sende os en mail på dsf@dsfnet.dk senest 1. juni.

Herefter udvælger DSF’s forretningsudvalg deltagerne, og du får svar kort efter.

Skriv dit navn samt uddannelsessted samt evt. tilknytning til dit lokale studenterråd.

Det er ikke et krav, at du allerede er tilknyttet et studenterråd – blot at du er nysgerrig på at høre mere.

IN ENGLISH:
The trip is for everyone who wants to learn more about student political work. It takes place in a cozy, social setting with excursions, social activities, educational input, discussions, presentations, and many other exciting things. The trip is organized in collaboration with the Slovenian Student Union (SOS), and we will meet and exchange thoughts and ideas with Slovenian students.

TIME: The trip takes place from August 10th to 13th, with departure by plane from Copenhagen at 13:35 and arrival at 11:25.

LOCATION: We will stay at Hostel Tabor in the center of Ljubljana, a 5-minute walk from the center. Breakfast is included. Accommodation is in shared 3-bed rooms.

PARTICIPANTS: We have 30 spots available, which we will distribute equally among DSF’s members and our volunteers. This means that the participants will be students from various universities and artistic educations. Guaranteed to meet new people. You will be traveling in a group where most people will not know each other beforehand.

COST: Participation is free. However, the spots are expensive for DSF, so we want to ensure that those who sign up also participate and do not take a spot from someone else.

Therefore, we charge a no-show fee of 500 DKK if you cancel.

REGISTRATION:

You can apply to participate by sending us an email at dsf@dsfnet.dk no later than June 1st.

After this, DSF’s executive committee will select the participants, and you will receive a response shortly after.

Please include your name, educational institution, and any affiliation with your local student council.

It is not a requirement that you are already affiliated with a student council – just that you are curious to learn more.

Modtag nyheder fra DSF!

Hvis du altid vil være sikker på at modtage seneste nyt fra os.

Skip to content