Udvalg

DSF har 4 stående udvalg, som udvikler vores politik og organisation. De ledes af et medlem af Forretningsudvalget. Medlemmerne af udvalgene er fra DSF’s medlemsorganisationer. 

Uddannelsespolitisk Udvalg, UPU

DSF’s uddannelsespolitiske udvalg, arbejder med de politiske spørgsmål, der drejer sig om de studerendes uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Udvalget udvikler bandt andet politik på områder som uddannelseskvalitet, finansiering af uddannelser og demokrati på uddannelsesinstitutionerne.

Kontakt:
Uddannelsespolitisk næstformand Lauge Lunding Bach

Levevilkårspolitisk Udvalg, LU

DSF’s levevilkårsudvalg arbejder med alle de politiske spørgsmål, der har betydning for studerendes levevilkår og dagligdag. Udvalget udvikler blandt andet DSF’s politik på områder som bolig, transport, SU, dimittendarbejdsløshed og studiemiljø. 

Kontakt:
Levevilkårpolitisk næstformand Maria Køpke
Socialpolitisk Ansvarlig Michella Ravn Søndergaard

Organisatorisk Udvalg, OU

Organisatorisk udvalg arbejder med hvordan DSF udvikler sig langsigtet og har primært til formål at kunne understøtte den organisatorisk ansvarlige medlem af forretningsudvalget i vedkommendes arbejde. OU arbejder typisk med vedtægterne, DSF’s 4års-strategi, og inklusion. 

Kontakt:
Organisatorisk ansvarlig Victor Roslyng-Jensen

Internationalt Udvalg, IU

Internationalt Udvalg koordinerer de international aspekter af DSF’s arbejde. Dette arbejde spænder fra at repræsentere de studerende i Danmarks interesser i internationale fora, som f.eks. European Students Union (ESU), Nordiskt Ordförande Møte (NOM) eller den Europæiske Union, til at lede internationale projekter, som f.eks. vores partnerskaber med Palestinian Student Council Forum (PSCF) og Zimbabwe National Students Union (Zinasu).

Kontakt:
Forperson Esben Bjørn Salmonsen

Vil du vide mere om vores internationale partnerskaber?

Modtag nyheder fra DSF!

Hvis du altid vil være sikker på at modtage seneste nyt fra os.

Skip to content